ISDE-regeling verlengd tot 2026

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt verlengd met vijf jaar, tot 1 januari 2026. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft dit plan met de Tweede Kamer gedeeld.

De ISDE-regeling stimuleert particulieren en bedrijven om, in plaats van gas, duurzame warmte te gebruiken. Er was al een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers. Binnenkort wordt de subsidie voor isolatiemaatregelen voor particuliere woningen hieraan toegevoegd.

Met de ISDE-subsidie krijgt u een deel van de kosten voor bovengenoemde verduurzamingsaanpassingen terug. Hierdoor kunt u uw woning verwarmen op een duurzame manier tegen lagere kosten. Wilt u meer weten over de ISDE-subsidie? Neem contact met ons op via info@pekelageeftgas.nl of bel naar 085 – 301 52 62.