Werkgroep ‘Pekela geeft gas!’ 
Het project is voor en door buurtbewoners bedacht samen met de Coöperatie Pekela Duurzaam, de Stichting Samen Energie Neutraal en de gemeente Pekela. De werkgroep bestaat momenteel uit betrokken burgers en vertegenwoordigingen van de gemeente Pekela, Invent, SEN en Enablemi.

Coöperatie Pekela Duurzaam 
De Coöperatie Pekela Duurzaam heeft als doel een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Pekela. Samen met inwoners, verenigingen en de gemeente Pekela worden projecten gestart om woningen energiezuinig te maken. 

Samen Energie Neutraal
Samen Energie Neutraal (SEN) is een stichting die als doelstelling heeft dorpen en stadswijken te ondersteunen bij het energieneutraal worden. SEN fungeert bij verschillende initiatieven als intermediair en adviseur tussen verschillende partijen. 

SEN is vanaf het begin al actief betrokken bij het project en bekleedt binnen dit project de rol van adviseur. 

PAW

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen dit programma werken de bovengenoemde partijen samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. Ervaringen en aanpakken tussen de verschillende wijken worden uitgewisseld. Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. 

Gemeente Pekela 
De gemeente Pekela heeft, door het beschikbaar stellen van financiering de aanvraag voor de proeftuin-subsidie mede mogelijk gemaakt. De gemeente is financieel penvoerder van dit project en is actief betrokken bij zowel het besparingsdeel als ook het productiedeel van het project.  

Provincie Groningen
De Provincie Groningen wil in 2050 helemaal energieneutraal zijn. Alle gebouwen in de provincie moeten dat aardagsvrij zijn en aangesloten zijn op andere duurzamere energiebronnen. De Provincie Groningen stimuleert daarom dorpen en steden bij verschillende duurzaamheidsprojecten met middelen en kennis.

de riggel

De Riggel 
Een aardgasvrij dorpshuis, dat bruist van de energie! En dat komt niet alleen door de zonnepanelen op het dak, maar vooral door de vele enthousiaste vrijwilligers uit ons dorp. Een mooi voorbeeld van wat je met elkaar kunt bereiken. 

hunzeenaas

Waterschap Hunze en Aa’s 
Het Waterschap Hunze en Aa’s is een actieve partner van het project voor het deel van de groen gasproductie. Men hun kennis en kunde wordt meegedacht in het proces.  

enexis

Enexis 
Enexis is als netbeheerder betrokken bij zowel het besparingsdeel van het project, als ook het productiedeel.  

Gasunie

Gasunie 
Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. De Gasunie is binnen dit project nauw betrokken en denkt actief mee. 

acantus

Acantus 
De woningcorporatie Acantus is actief betrokken bij het project. Acantus onderzoekt hoe ook de huurwoningen deel kunnen nemen aan het project.  

Enablemi 
Enablemi wil graag bijdragen aan een betere samenleving. Dit doet ze door innovaties en ideeën die leiden tot (meer) vrijheid, gezondheid en duurzaamheid een duw in de rug te geven. Enablemi werkt nauw samen met bewoners aan een aardgasvrij milieu. Binnen deze proeftuin vervult Enablemi de taak van projectmanagement. 

Holtien11
Holtien11 is verantwoordelijk voor de website, nieuwsbrieven en de vormgeving van on- en offline Communicatie.