Hier ziet u de stappen die u doorloopt, als u besluit mee te doen aan het project.
Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Tot en met stap 6 zijn er voor u geen kosten of verplichtingen, als u woont tussen Koppelsluis en Ommelanderklap in Pekela. 

STAPPEN DIE VRIJBLIJVEND ZIJN

1. U meldt zich aan voor het project

Dit kan:

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. De werkgroep probeert om binnen drie dagen contact met u op te nemen.

2. U ontvangt van ons een inventarisatieformulier
In dit inventarisatieformulier worden onder andere vragen gesteld over uw woning, uw gasverbruik en de installaties in uw woning. Met de antwoorden op deze vragen wordt het gasbesparingspotentieel in kaart gebracht.

3. U stuurt het ingevulde inventarisatieformulier terug

Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over een (eventueel) bezoek van Invent. Invent is een onafhankelijk energieadviesbureau, dat speciaal voor dit project wordt ingehuurd om energiescans uit te voeren en maatwerkadviezen op te stellen.

4. Invent maakt een energiescan van uw woning
Er wordt gekeken hoeveel gas u kunt besparen en welke installatie (hybride warmtepomp) voor uw woning optimaal is. Deze energiescan is gratis en geheel vrijblijvend. Invent kan de energiescan op afstand maken op basis van uw antwoorden. De scan wordt nauwkeuriger als Invent bij u langskomt. Deze keuze is aan u. Invent houdt zich bij een bezoek uiteraard aan de Coronamaatregelen/RIVM-richtlijnen.

5. U ontvangt een voorlopig maatwerkadvies van Invent

Op basis van de energiescan ontvangt u een voorlopig maatwerkadvies. Hierin zijn de technische mogelijkheden voor uw woning uitgewerkt. Ook is een overzicht opgenomen met alle kosten en baten. Bij baten valt te denken aan BTW-teruggaaf op zonnepanelen, ISDE subsidie voor de hybride warmtepomp en de projectsubsidie. Uitgangspunt van de berekeningen zijn reële inschattingen. Ook dit maatwerkadvies is gratis en vrijblijvend.

6. U beslist of u de offertes wilt aanvragen voor het laten uitvoeren van het maatwerkadvies

Binnen het project wordt er samengewerkt met een aantal lokale installatiebedrijven, maar u kunt ook een eigen installatiebedrijf kiezen. Als u een offerte heeft ontvangen, stuurt u deze door naar Invent. Zij zal uw maatwerkadvies dan definitief maken.

STAPPEN MET EEN VERPLICHTING

7. U beslist of u de voorgestelde maatregelen wilt laten uitvoeren
Als u de maatregelen wil laten uitvoeren, gaat u verder naar stap 8.
Als u op dit moment nog niet toe bent aan deze beslissing, dan stopt het hier (voorlopig).

8. U denkt na of u een energiebespaarlening wilt aanvragen of dat u investeert met eigen geld
Als u een energiebespaarlening wilt aanvragen, ga dan naar stap 9. Investeert u met eigen geld? Ga dan verder naar stap 10.

9. U vraagt een energiebespaarlening aan
Dit is een lening met een lage rente, die het Rijk uitgeeft.

10. U geeft opdracht tot uitvoering van de maatregelen
Als u opdracht heeft gegeven aan het installatiebedrijf, geeft u dit ook door aan de werkgroep, zodat zij de voortgang kan monitoren.

11. Als de maatregelen zijn uitgevoerd kunt u subsidies gaan aanvragen

  • U vraagt eerst de ISDE-subsidie aan voor de warmtepomp.
  • Daarna kunt u de BTW terugvragen op de zonnepanelen.
  • Tot slot vraagt u bij de gemeente Pekela de projectsubsidie aan.

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de pagina Financiën.