Gemeenteraad zet streep door deelproject groen gas

Ons plan

Het oorspronkelijke plan voor het aardgasvrij maken van de proeftuin was 50% gasbesparing en het resterende gas vervangen door groen gas, geproduceerd door een installatie in het dorp. Eind 2021 is de samenwerking met technologieleverancier Bareau voor deze installatie gestopt, omdat het niet leidde tot het gewenste resultaat. Als projectgroep betreuren we dat de eerste verkenning tot groen gasproductie niet tot een haalbaar plan leidde.

Gemeenteraad neemt motie aan om dit deelproject stop te zetten

Hierna zijn we samen met de betrokken vastbesloten doorgegaan met de zoektocht naar (lokale) mogelijkheden tot groen gasproductie. Terwijl deze zoektocht nog druk gaande was en inmiddels twee initiatieven in beeld waren, heeft de gemeenteraad een motie rondom het deelproject groen gas aangenomen. Deze motie houdt in dat het College in gesprek moet gaan met de stuurgroep om dit deelproject stop te zetten.

De gemeenteraad wil dat de €2 miljoen die gereserveerd is voor de groen gasproductie, wordt besteed aan de gasbesparing van de bewoners. Hiermee kan de proeftuin dus nooit aardgasvrij worden, enkel aardgaszuiniger. Wanneer het deelproject groen gas komt te vervallen, wordt hiermee afgeweken van het plan waarvoor het Rijk €4.1 miljoen subsidie aan de proeftuin heeft toegewezen. Bovendien is dit deelproject verankerd in het uitvoeringsplan en vormt zij de wortels van het project, welke vanuit een bewonersinitiatief is ontstaan.

Wij houden u op de hoogte

Wanneer er meer bekend is over de status van het deelproject groen gas, zullen wij u via de pagina ‘Groen gas’ op de hoogte stellen.