Er zijn twee mogelijkheden om de aanpassingen aan uw huis te financieren:

 1. Met eigen geld
  Als u voldoende spaargeld heeft, kunt u de installaties met eigen geld betalen. U doorloopt dan de stappen die beschreven staan bij: ‘Investeren met eigen geld’.
 2. Met een lening
  Als u niet voldoende spaargeld heeft, kunt u een lening met een gunstig rentepercentage aanvragen. Met deze lening kunt u de installaties betalen. Deze lening heet een Energiebespaarlening en kan aangevraagd worden bij het Nationaal Energiebespaarfonds. De stappen die u dan volgt, staan beschreven bij ‘Investeren met een lening’. Let op: geld lenen kost geld!

Klik hier voor een overzicht van alle financiële middelen voor de verduurzaming van uw woning

 

1. Investeren met eigen geld

 • U geeft de installateur(s) opdracht de installaties te plaatsen.
 • De warmtepomp en de zonnepanelen worden geplaatst.
 • U betaalt de rekening(en) van de installateur(s).
 • U kunt de ISDE-subsidie voor de hybride warmtepomp aanvragen. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de werkgroep.
 • U kunt de BTW op de zonnepanelen terugvragen.
 • U vraagt daarna pas de subsidie van het project ‘Pekela geeft gas!’ aan bij de gemeente Pekela. Dit gaat met een digitaal formulier op de website van de gemeente Pekela.
 • U kunt een lager voorschot bij uw energieleverancier aanvragen, omdat u minder energie gaat afnemen.

2. Investeren met een lening

 • U vraagt de Energiebespaarlening aan. Bij vragen neemt u contact op met de werkgroep.
 • Bij toekenning van de Energiebespaarlening wordt uw tegoed in een eigen bouwdepot gestort.
 • U geeft de installateurs opdracht de installaties te plaatsen.
 • De warmtepomp en de zonnepanelen worden geplaatst.
 • U betaalt vervolgens de rekening(en) van de installateur(s) vanuit uw eigen bouwdepot.
 • U kunt de ISDE subsidie voor de hybride warmtepomp aanvragen. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de werkgroep.
 • U kunt de BTW op de zonnepanelen terugvragen.
 • U vraagt daarna pas de subsidie van het project ‘Pekela geeft gas!’ aan bij de gemeente Pekela. Dit gaat met een digitaal formulier op de website van de gemeente.
 • U kunt een lager voorschot bij uw energieleverancier aanvragen, omdat u minder energie gaat afnemen.
 • De verkregen ISDE-subsidie, de BTW-teruggave en de subsidie vanuit het project ‘Pekela geeft gas!’ worden gebruikt om de Energiebespaarlening voor een deel versneld af te lossen.

Wijzigingen investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 2021

Op 4 januari 2021 is de ISDE regeling samengevoegd met de SEEH-subsidieregelingen van de overheid (RVO).
U kunt nu op één plek subsidie aanvragen voor een warmtepomp, zonneboilers en isolerende maatregelen. Voor het aanvragen van SSEH subsidie moesten er twee isolerende maatregelen genomen worden. Nu kan er ook subsidie aangevraagd worden bij het nemen van één isolerende maatregel en bijvoorbeeld voor een warmtepomp.  
Het project ‘Pekela geeft gas!’ richt zich vooral op het aanschaffen van een hybride warmtepomp, zonnepanelen en het uitvoeren van kierdichting. Om het rendement van de warmtepomp te vergroten en de woning nog comfortabeler te maken, is het zeer interessant om dit te combineren met isolerende maatregelen.

Meer informatie over de ISDE-regeling en hoogte van de subsidie vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

ISDE
De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) voor particulieren voor het verwarmen van een huis om CO2-uitstoot te verminderen. Deze kunt u aanvragen bij het RVO.

BTW teruggave zonnepanelen
Als u zonnepanelen laat installeren op uw woning, is de kans groot dat u in aanmerking komt voor mogelijke BTW teruggave.

Energiebespaarlening
Indien u over onvoldoende eigen middelen beschikt, kunt u zelf (of een door uw gemachtigde) bij Het Nationaal Energiebespaarfonds een Energiebespaarlening aanvragen.

Subsidie
Daarnaast heeft de overheid, in samenwerking met de gemeente Pekela, een projectsubsidie ‘Pekela geeft gas!’. Deze is aan te vragen met een digitaal formulier.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeldberekening 1 (klik voor uitgebreide berekening):

 • Eengezinswoning met 4 bewoners
 • € 9.560 uitgegeven
 • € 7.250 bespaard en/of terug te ontvangen
 • € 2.310 berekende projectsubsidie

Voorbeeldberekening 2 (klik voor uitgebreide berekening):

 • Eengezinswoning met 2 bewoners
 • € 12.540 uitgegeven
 • € 11.950 bespaard en/of terug te ontvangen
 • € 590 berekende projectsubsidie
 • minimum € 1.500 projectsubsidie (na besluit raad in september)

Let op: dit zijn rekenvoorbeelden. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.