Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waar draait het om in het project?
Het doel van het project is het realiseren van een aardgasvrije wijk tussen Koppelsluis en de Ommelanderklap in Pekela. Hoe we dit willen gaan doen, staat beschreven bij het project.

Wat houdt het in?
Voor bewoners wordt gestreefd naar 50% gasbeparing in de woning, zonder verzwaring van de woonlasten.  

Wie is initiatiefnemer van het project?
Het project is een initiatief van een groep enthousiaste buurtgenoten, Coöperatie Pekela Duurzaam, de Stichting Samen Energie Neutraal en de gemeente Pekela. Voor alle aangesloten partners verwijzen wij u naar de pagina: partners.

Mag iedereen meedoen?
Het project is bedoeld voor inwoners van Boven Pekela en Doorsnee en tot de Ommelanderklap. Het gaat globaal om het postcodegebied 9663 HA t/m HJ, RK t/m RX, SE t/m SF, SK t/m SV, TA t/m TV. Voor het precieze projectgebied: zie het kaartje op deze website. Het project is vooral bedoeld voor huishoudens die momenteel (veel) aardgas verbruiken voor verwarming van de woning.

Met wie ga ik straks eventueel een verplichting aan? 
U koopt uw gasbesparende installaties bij een leverancier. Met hem gaat u de verplichting aan.

Ik ben al op redelijke leeftijd, hebben de besparingsmaatregelen nog wel nut? 
Ja, de investering draagt direct bij aan verlaging van de woonlasten en kan ook leiden ook tot een waardevermeerdering van uw woning. Daarnaast draagt u bij aan een schonere energievoorziening.

Ik heb al een redelijk goed geïsoleerd huis, wat kan het project dan voor mij betekenen? 
Met een energiescan kan in kaart worden gebracht of er in uw woning nog gas bespaard kan worden, en of het zin heeft om verdere maatregelen te nemen. Als dit het geval is, kunt u meedoen met het project.  

Hoe kan ik meedoen?
U kunt zich aanmelden via de website of via het e-mailadres info@pekelageeftgas.nl.
Hierna wordt contact met u opgenomen.

Hoe ziet het traject eruit?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de pagina: het stappenplan.

Ik wil mijn huis (nu) verbouwen en kan dus niet zo lang wachten. Wat moet ik doen?
We werken normaal gesproken op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen. Er kunnen in dringende gevallen echter uitzonderingen gemaakt worden. Voor zo’n verzoek kunt u een e-mail sturen naar info@pekelageeftgas.nl  

Als ik mij aanmeld voor het project; zijn hier dan ook gelijk kosten aan verbonden?
Nee, aanmelding is vrijblijvend. Na aanmelding voor het project wordt uw situatie bekeken. Als uw woning past binnen de kaders van het project, dan wordt uw woning gescand om te kijken wat het beste past bij uw woning. Na deze scan ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend een advies. 

Wie levert de warmtepomp?
Vanuit het project hebben we afspraken gemaakt met lokale installatiebedrijven. Het is echter ook mogelijk om, na overleg met de werkgroep, voor een andere, erkende, installateur te kiezen. 

Hoe zit het met de garantie op de warmtepomp? 
De fabrikant van de warmtepomp geeft garantie. De installateur handelt deze garantie af. U gaat zelf een overeenkomst aan met de installateur.  

Hoe zit het met het onderhoud van de warmtepomp?
Een warmtepomp vereist, net als een cv-ketel, onderhoud. U kunt voor het onderhoud aparte afspraken maken met de installateur. Vraag deze gerust naar de voorwaarden. 

Ik heb al zonnepanelen, heeft het project nut voor mij?
Wij gaan kijken of een warmtepomp geschikt is voor uw woning. Daarbij onderzoeken we of er nog panelen bijgeplaatst kunnen worden, om het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp te dekken. Dus ja, dan kan het project nog steeds nut voor u hebben.  

Kan ik ook alleen zonnepanelen aanschaffen en een bijdrage krijgen?
Er is geen ISDE-subsidie voor zonnepanelen. De projectbijdrage is gebaseerd op ISDE-subsidie en geldt daarom niet voor zonnepanelen.

Kan ik ook extra panelen aanschaffen?
U kunt voor eigen rekening extra zonnepanelen aanschaffen. De installateur zal dan een aparte offerte voor die zonnepanelen opstellen.

Mag ik zelf een leverancier en/of installateur aandragen? 
Ja, dat mag.

Wat is salderen?
Op sommige momenten wekken de zonnepanelen meer elektriciteit op dan u op dat moment nodig heeft. Het overschot aan elektriciteit wordt op die momenten teruggeleverd aan het net. Die stroom die u jaarlijks teruglevert, wordt afgetrokken van de stroom die de energieleverancier datzelfde jaar aan u geleverd heeft. Dit heet salderen. De overheid heeft een salderingsregeling ingesteld om dit mogelijk te maken. 

Voor meer informatie over de salderingsregeling kijkt u op de site van Milieucentraal.

Kan ik naast de projectbijdrage ook nog aanspraak maken op subsidies?
Ja, dat kan. Naast onze bijdrage kunt u aanspraak maken op een ISDE-subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie die u uit het project kunt krijgen, is afhankelijk van de maatregelen die in uw woning geadviseerd worden. In het advies dat u ontvangt na het maken van een energiescan, zijn alle bedragen voor u uitgewerkt.

Wat moet ik doen om de bijdrage vanuit het project te ontvangen?
U vraagt op de website van de gemeente Pekela de subsidie aan. Dit kan alleen als u alle geadviseerde maatregelen heeft laten uitvoeren en de ISDE beschikking heeft ontvangen.

Ik heb geen (spaar)geld om de investering te doen. Kan ik dan wel meedoen? 
Als u geen (spaar)geld heeft om de investering te doen, kunt u een lening aanvragen bij het Energiebespaarfonds. Let op: geld lenen kost geld!

Ik kan nu al een all-electric of hybride warmtepomp aanschaffen, maar de zonnepanelen schaf ik volgend jaar aan. Is de projectsubsidie van ‘Pekela geeft gas!’ hiervoor op te splitsen?
U kunt de warmtepomp aanschaffen met de projectbijdrage vanuit het project. De ISDE-subsidie en de projectbijdrage zijn niet van toepassing op zonnepanelen.

 

Aardgasvrij wonen, waarom doen we dat eigenlijk?
Ons klimaat verandert, de aarde warmt op. Dit komt omdat we veel fossiele brandstoffen gebruiken. Hierdoor stoten we met z’n allen te veel CO2 uit. Daarom is in 2015 in Parijs afgesproken om gezamenlijk minder CO2 uit te gaan stoten. In Nederland is dit in het Klimaatakkoord van 2019 verder uitgewerkt. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat is een behoorlijke reductie. En in 2050 willen we naar 99% reductie. Een hele uitdaging.

Hoe gaan we minder CO2 uitstoten?
Om de klimaatverandering te vertragen, zullen we van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie over moeten stappen op het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Voorbeelden van duurzaam opgewekte energie zijn zonne- en windenergie. Deze transitie geldt voor alle sectoren zoals industrie, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame warmte in uw woning?
Om het dicht bij huis te houden, richten we ons hier op de energietransitie voor uw woning. Voor 2030 is het doel om 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd te hebben. Een eerste stap hierin is het isoleren van de woningen. Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Voor het verwarmen van een woning en tapwater in de woning is onder andere mogelijk:
1. Een warmtenet (met duurzaam geproduceerde warmte).
2. De woning all-electric maken met een warmtepomp.
3. De woning voorzien van een hybride warmtepomp en groen gas gebruiken.
Voor een buitengebied met veel vrijstaande woningen is optie 3 de meest voor de hand liggende.

Hoe zit het met de betaalbaarheid van deze verandering?
Om de overstap naar duurzame warmte gemakkelijker te maken, worden er door het Rijk subsidies en leningen aangeboden. Daarbij wordt de energiebelasting op aardgas stapsgewijs verhoogd en de prijs voor elektriciteit verlaagd.

Momenteel buigt de projectgroep Pekela Geeft Gas zich over de mogelijkheden met betrekking tot regionaal groen gas. Hierin adviseert de werkgroep. De werkgroep gaat niet zelf groen gas produceren, maar zal wel een informerende en stimulerende rol spelen. De werkgroep buigt zich niet alleen over grootschalige energieopwekking zoals groen gas, maar doet ook onderzoek naar andere mogelijkheden hierin.

Wat is groen gas?
Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Bron: www.groengas.nl

Is groen gas gevaarlijk?
Nee. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, behalve dat het niet uit de grond komt.

Waarom wil ‘Pekela geeft gas!’groen gas?
Door 50% gas te besparen in de woningen en de overgebleven 50% aardgas te vervangen door groen gas, is het dorp aardgasvrij!

Blijft het zelfgemaakte groene gas in de regio?
Als we zoveel mogelijk groen gas kopen, hoeft het niet naar andere plekken in Nederland verplaatst te worden. Het geproduceerde groen gas wordt in het leidingennet van Gasunie gepompt en kan daardoor ook naar elders worden getransporteerd.

Kan ik groen gas gewoon gebruiken in mijn CV-ketel of gasfornuis?
Groen gas kan worden ingevoed op het normale gasnet en is bruikbaar voor iedereen met een gasaansluiting. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, is het niet nodig apparaten aan te passen.

Krijg ik automatisch groen gas?
Nee, als u niets doet, bepaalt uw huidige energiebedrijf wat voor gas u krijgt. Dat kan aardgas zijn, maar ook groen gas. Als u met de aan het project verbonden energieleverancier contact opneemt, kunnen zij u een groen gas contract aanbieden.

Ben ik als inwoner van Boven Pekela verplicht groen gas te gebruiken?
Nee. Het is aan u om zelf te bepalen of u groen gas wilt gebruiken. Door groen gas in te kopen, wordt dat laatste stapje in de verduurzaming van de woning genomen en is gebruik van aardgas niet meer nodig.

Wie is de aan het project verbonden groen gasleverancier?
Als u kiest voor groen gas en om straks groen gas te kunnen gebruiken, moet u eerst een energiecontract sluiten met een aan het project verbonden gasleverancier. Op dit moment is nog niet bekend welke partij dit zal zijn. We zijn onder andere in gesprek met de coöperatie Pekela Duurzaam, die is aangesloten bij Energie van Ons.

Ik wil nu groen gas, kan ik dat via het project regelen?
Nee. Als u nu voor groen gas kiest, dient u dit via een zelf te kiezen leverancier te regelen. Partijen die groen gas aanbieden zijn bijvoorbeeld: Greenchoice, Energie van Ons, Vandebron, etc.

Als ik liever een andere groen gas leverancier heb dan jullie vanuit het project hebben gekozen, kan dat dan?
Jazeker. Het gaat ons erom dat zoveel mogelijk mensen groen gas afnemen. Dit is op vrijwillige basis. Het zelfgeproduceerde groene gas kan op termijn worden afgenomen (via de aan het project verbonden leverancier), maar ook elders geproduceerd groen gas kan worden afgenomen. We willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor groen gas.

Als ik via het project heb geïnvesteerd in de gasbesparende maatregelen, moet ik dan ook groen gas afnemen?
Nee, hoewel we het natuurlijk wel toejuichen!

Hoe weet ik zeker dat ik groen gas krijg? Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten de GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Groen gas wordt in het aardgasnet ingebracht.

Krijg ik fysiek groen gas geleverd?
Nee, eigenlijk niet. Het groene gas dat wordt gemaakt, wordt vermengd met het bestaande aardgas. Hoe meer groen gas in het leidingennet wordt gezet, des te meer aardgas wordt verdrongen. Ditzelfde zien we bij groen opgewekte stroom, welke zich vermengt met grijze stroom. 

Wat wordt de prijs van groen gas?
Daar kunnen we nu nog geen concreet antwoord op geven. We streven naar een marktconforme prijs. Momenteel kunt u al groen gas krijgen tegen scherpe tarieven. Raadpleeg daarvoor de energiebedrijven.

Wat als er niet genoeg groen gas gemaakt kan worden? Zit ik dan in de kou?
De producent van het groene gas heeft een leveringsplicht en moet ervoor zorgen dat er altijd gas geproduceerd wordt. Aardgas zal wel als backup aanwezig zijn.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet? Stuur ons dan een mailtje met uw vraag.